غم آلاله (شعر)

یکی از دربهای بهشت باب المعروف نام دارد که جزء نیکوکاران کسی از آن داخل نشود
 
 بنام مهربانی باران

بیا در کوچه باغ شهر احساس

اگر نیلوفری دیدیم زخمی

بیا در کوچه های تنگ غربت

بیا هر شب کنار نو یک شمع

بیا ما نیز مثل روح باران

بیا در باغ بی روح و دلی سرد

بیا در یک شب مهتابی صاف

اگر صد بار قلبی را شکستیم

 
غم آلاله را جدی بگیریم

برای قلب پردردش بمیریم

برای هر غریبی سایه باشیم

به فکر پیچک همسایه باشیم

به روی یک رز تنها بباریم

کمی رویای نیلوفر بکاریم

کمی هم صحبت یک یاس باشیم

بیا یکبار با احساس باشیم


 اینک مهربانیتان را می ستاییم

تماس با ما

bottom logo3

آدرس دفتر کرمان: خیابان بهشتی، جنب شرکت نفت، انتهای کوچه شماره 5، پلاک 29، کد پستی:7619736333
تلفن:32476130-034، فاکس:32476131-034، همراه:09133434826
آدرس دفتر تهران: میدان آرژانیتن، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان11، بن بست نیلوفر، پلاک1، واحد1، کد پستی:1513745713
تلفاکس:88722418-021،

تصاویر تصادفی

پیشرفت پروژه ها